Dostępne kursy

Przedmiot prowadzony w ramach projektu "Informatyka Przemysłowa".

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z przetwarzaniem oraz wizualizacją danych w przemysłowych systemach komputerowych. Podczas laboratoriów studenci będą mieli okazję zapoznać się m.in ze sposobem tworzenia stacji SCADA na popularnych platformach programowych, z programowaniem paneli operatorskich.

Kurs z przedmiotu Sieci Komputerowe i aplikacje sieciowe

Przedmiot przeznaczony do prezentacji aplikacyjnego podejścia do wykorzystania sterowników PLC.

Technologie informacyjne dla pierwszego roku

Kurs prowadzony na VII semestrze na kierunku Informatyka Przemysłowa


Projekt kompozytowego panelu obudowy chłodni wentylatorowej

- realizowany w ramach programu Nowe Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie Project Based Learning

Kurs z przedmiotu: kompozyty dla studentów I stopnia, studiów stacjonarnych, kierunek: inżynieria materiałowa (semestr V zimowy, rok akademicki: 2018/2019)

Kurs z przedmiotu: mechanika materiałów dla studentów studiów I stopnia stacjonarnych , kierunek: IM, ZIP i IP (semestr zimowy, rok akademicki: 2018/2019).

Kurs z przedmiotu: technologie wytwarzania dla studentów II stopnia, studiów stacjonarnych, kierunek: informatyka przemysłowa, (rok akademicki: 2018/2019 semestr zimowy, ).

Kurs z przedmiotu: Systemy Zarządzania Jakością dla studentów II stopnia studia: stacjonarne, kierunek: Informatyka Przemysłowa(semestr zimowy, rok akademicki: 2018/2019).

Wykład Fizyka C. St. dla studentów Inżynierii Materiałowej (I stopien sem IV).

Przedmiot dla studentów kierunku Informatyka Przemyslowa na studiach pierwszego stopnia

Rok II, semestr 3.

Przedmiot dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa spec. Inżynieria Jakości( studia niestacjonarne).

semestr 1.

Przedmiot dla studentów kierunku ZIP (studia stacjonarne) rok II , semestr 4.oraz ZIP 20( studia niestacjonarne), semestr 4.

ZIP, III rok, VI semestr, studia niestacjonarne

Rok akademicki 2017/2018

ZIP, II rok, IV semestr, studia niestacjonarne

Rok akademicki 2017/2018

ZIP, II rok, IV semestr, studia stacjonarne

Rok akademicki 2017/2018

ZIP, III rok, VI semestr, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki 2017/2018

ZIP, II rok, IV semestr, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki 2017/2018


Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych - Inżynieria Jakości, rok akademicki 2018/2019

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych - Inżynieria Jakości, rok akademicki 2018/2019

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych - Inżynieria Jakości, rok akademicki 2018/2019

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych - Inżynieria Jakości, rok akademicki 2018/2019

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych - Inżynieria Jakości, rok akademicki 2018/2019

Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych - Inżynieria Jakości, rok akademicki 2018/2019