Zaloguj się

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarcePomoc z Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce

Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?


  • Aby poprawnie zalogować się na Platformie Zdalnej Edukacji proszę wybrać odpowiedni adres serwera przeznaczonego dla danego Wydziału.
  • Na głównym serwerze Platformy o adresie http://platforma.polsl.pl posiadają konta tylko administratorzy serwera. Próba zalogowania się zwykłego użytkownika na tym serwerze zakończy się niepowodzeniem.
  • Lista dostępnych serwerów przeznaczonych dla poszczególnych Wydziałów wyszczególniona jest na stronie o adresie: http://platforma.polsl.pl.