Rejestracja użytkowników

Rejestracja użytkowników na Platformie Zdalnej Edukacji składa się z następujących kroków:

  1. Wybór odpowiedniego serwera Platformy odpowiadający jednostce prowadzącej zajęcia dydaktyczne na danym kierunku studiów.
    Lista dostępnych serwerów przeznaczonych dla poszczególnych jednostek Politechniki Śląskiej zaprezentowana jest na stronie głównej.
    Na liście wyszczególniono także administratorów lokalnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie serwerów Platformy w poszczególnych jednostkach.
  2. Zgłoszenie się do odpowiedniego dla danej jednostki administratora lokalnego w celu rejestracji na serwerze Platformy danej jednostki.
    Na niektórych serwera Platformy istnieje możliwość samodzielnej rejestracji, przypadku gdy administrator lokalny zezwolił na takie działanie. Odpowiednia opcja jest wtedy dostępna w oknie logowania.
  3. W przypadku korzystania z zasobów i usług kilku serwerów Platformy, konieczne jest przeprowadzenie osobnej rejestracji na każdym z tych serwerów.
  4. Dokonując rejestracji konta, użytkownik potwierdza jednocześnie zapoznanie się i akceptację Regulaminu Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej oraz polityki prywatności.
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 września 2016, 21:50