Osoby, które pierwszy raz logują się na Platformie Zdalnej Edukacji Wydziału Architektury, korzystają z loginu i hasła takiego samego jak do systemu SOTS.