Zajęcia kształcą umiejętności i wzbogacają wiedzę studentów w przenikających się grupach tematycznych:
- wiedzy o zasadach tworzenia kompozycji architektonicznej oraz podstawowych zasadach i umiejętnościach budowy formy,
- zagadnień lokalizacyjno-krajobrazowych związanych z odczytywaniem wartości przestrzennych  wnętrz krajobrazowych oraz odnajdywaniem uwarunkowań występujących pomiędzy obiektem i jego otoczeniem.

Student ma zdobyć wiedzę na temat elementów budynku dla kształtowania przestrzeni architektonicznej.

Studia stacjonarne I st., sem. 1.

Zajęcia lab. - 30 h w semestrze zimowym