Celem kursu jest przedstawienie informacji na temat architektury renesansu ze szczególnym uwzględnieniem architektury renesansu włoskiego. Studenci poznają m.in. rodzaje i sposby ukształtowania form, rzutów, konstrukcji i detalu architektonicznego tego okresu.