Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat architektury powszechnej nowożytnej w okresie renesansu na przykładach obiektów europejskich. Studenci poznają podstawy ideowe oraz zasady kształtowania formy, konstrukcji i detalu architektonicznego tego okresu.