Założenia przedmiotu: poznanie wielorakości dobrych rozwiązań mieszkaniowych dostosowanych do różnych wymagań społecznych i ekonomicznych. Poznanie pozaprzestrzennych uwarunkowań mieszkalnictwa. Przygotowanie do pełnienia społecznie odpowiedzialnej funkcji zawodu architekta w  dziedzinie projektowania zabudowy  mieszkaniowej, w której szczególne znaczenie odgrywają kwestie społeczne i ekonomiczne

Przypisanie do grupy dokonuje się poprzez użycie różnego klucza dostępu.
Proszę wpisać "b" plus numer grupy, czyli dla grupy pierwszej "b1" itd do "b4"

Przypisanie do grupy dokonuje się poprzez użycie różnego klucza dostępu.
Proszę wpisać "k" plus numer grupy, czyli dla grupy pierwszej "k1" itd do "k4"

Celem przedmiotu jest realizacja programu, mającego za zadanie pobudzenie wrażliwości przestrzennej oraz plastycznej przyszłego architekta.

Zaznajomienie się z procesem projektowania kompozycji przestrzennych, rzeźbiarskich ma wykazać zależności i uwarunkowania ( formalne, skalowe, materiałowe, kolorystyczne , inne )wynikające z koegzystencji owych dwóch Sztuk.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat architektury powszechnej nowożytnej w okresie renesansu na przykładach obiektów europejskich. Studenci poznają podstawy ideowe oraz zasady kształtowania formy, konstrukcji i detalu architektonicznego tego okresu.

Uwaga! Przy wpisywaniu się na kurs proszę wybrać odpowiednią Grupę Dziekańską.

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy w następujących zakresach:
- projektowania artefaktu plastycznego w przestrzeni urbanistycznej,
- technikach plastycznych,
- teorii kompozycji,
- tożsamości miejsca.