prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej

Projektowanie Obiektów Usługowych w Środowisku Miejskim

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy na temat zasad kształtowania i doboru elementów nośnych budynków

Cel przedmiotu:

- poszerzenie wiedzy z zakresu ewolucji      rozwoju funkcji ścian zewnętrznych i elewacji, projektowania współczesnej      powłoki budynku, powiązania jakości elewacji z jakością funkcjonowania      wnętrz

- kształtowanie świadomości      konsekwencji podejmowanych decyzji projektowych w obrębie fasady dla      funkcjonowania budynku w aspektach technicznych, funkcjonalnych,      behawioralnych, ekonomicznych i organizacyjnych

Przedmiot fakultatywny
Celem przedmiotu jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu wykorzystania szkła we współczesnej architekturze. Cykl prowadzonych wykładów obejmuje zarówno zagadnienia dotyczące wykorzystania szkła jako materii budowlanej, jak i jego roli w architektonicznym kształtowaniu budowli. Problematyka ta omawiana jest na przykładach najnowszych światowych i krajowych realizacji.