Wykład (druga połowa semestru) od 21.04.2020 r. Prowadzący wykład: prof.dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński

Wykład dostarcza podstawowych informacji o planowaniu i rozwoju miast oraz współczesnych wyzwaniach dla planowania przestrzennego w różnych przestrzennych skalach i zakresach.

Przedmiot wykładowy (15 godz.) na semestrze 6, studiów I stopnia.

Treści kształcenia do przedmiotu:
- ewolucja  kryteriów ideowych i estetycznych w  kształtowaniu architektury i urbanistyki,
- wybrane aspekty teorii w architekturze i urbanistyce w nawiązaniu do zagadnień z pogranicza estetyki, semiologii i antropologii,
- wpływ zjawisk kulturowych, politycznych i prawnych w kształtowaniu historycznych i współczesnych miast idealnych.

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy na temat zasad kształtowania i doboru elementów nośnych budynków

prowadzący przedmiot: Prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej

Projektowanie Obiektów Usługowych w Środowisku Miejskim