RAr-2 Zespoły usługowe  – Budynki Użyteczności Publicznej

Studia stacjonarne

W ramach przedmiotu przekazywane są informacje o systemach nośnych stosowanych w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem nietypowych rozwiązań inżynierskich. W ramach wykładów studenci zapoznawani są z najnowszymi przykładami zrealizowanych i projektowanych obiektów. Prezentowane są porównania rozwiązań tradycyjnych do najnowszych wraz z uzasadnieniem podjętych decyzji projektowych. Kryterium decydującym o wyborze obiektu do prezentacji jest nietypowa forma obiektu, wyróżniająca wielkość, rzadkie zastosowanie, nowoczesne rozwiązanie materiałowe lub odmienna technologia wznoszenia.