Studenci logują się do swoich grup seminaryjnych (według katalogów ocen cząstkowych). Klucze dostępu do grup:

Janusz Poznański - JP

Joanna Serdyńska - JS-1, JS-2

Praca dyplomowa magisterska

Platforma kontaktowa dla dyplomantów