Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności projektowania obiektu architektonicznego, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni przestrzennej studiujących oraz zapoznanie ich na przykładzie niewielkiego, prostego obiektu z przebiegiem i złożonością procesu projektowania architektonicznego.

Student ma zdobyć wiedzę na temat systemów konstrukcyjnych oraz stosowanej terminologii. Poza tym ma rozwinąć swoją wyobraźnię dla przyszłego kształtowania przestrzeni architektonicznej.