Wykłady omawiają podstawowe zagadnienia dotycące ergonomii przestrzeni użytkowanej przez człowieka, oraz problemy fizjologiczne z tym związane,

Celem przedmiotu jest zapoznanie teoretyczne z technikami plastycznymi stosowanymi w architekturze.

Nauka umiejętności wykonania projektu iluminacji budynku zgodnie z najnowszymi tendencji w zakresie oświetlenia elewacji i wnętrz.

Student ma zdobyć wiedzę na temat systemów konstrukcyjnych oraz stosowanej terminologii. Poza tym ma rozwinąć swoją wyobraźnię dla przyszłego kształtowania przestrzeni architektonicznej.

Celem kształcenia w ramach przedmiotu TYPOGRAFIA I PROJEKTOWANIE ZNAKU jest przygotowanie studentów do podejmowania zadań kreacji plastycznej za pomocą elementów typograficznych w uzyskaniu ciekawych, autorskich realizacji graficznych oraz świadome określenie i uzasadnione wykorzystanie znaków graficznych (logotypów). Ćwiczenia liternicze mają na celu przygotowanie studentów do świadomej umiejętności budowy litery jako formy graficznej.


Fakultet - wykłady dla studentów II roku Architektury Wnętrz.

Problematyka przedmiotu dotyczy kształtowania przestrzeni zbudowanej w kontekście zrównoważenia potrzeb człowieka i ochrony środowiska natralnego oraz wpływu zastosowanych rozwiązań na estetykę obiektów i ich wnętrz.