Student ma zdobyć wiedzę na temat systemów konstrukcyjnych oraz stosowanej terminologii. Poza tym ma rozwinąć swoją wyobraźnię dla przyszłego kształtowania przestrzeni architektonicznej.

Celem kształcenia w ramach przedmiotu TYPOGRAFIA I PROJEKTOWANIE ZNAKU jest przygotowanie studentów do podejmowania zadań kreacji plastycznej za pomocą elementów typograficznych w uzyskaniu ciekawych, autorskich realizacji graficznych oraz świadome określenie i uzasadnione wykorzystanie znaków graficznych (logotypów). Ćwiczenia liternicze mają na celu przygotowanie studentów do świadomej umiejętności budowy litery jako formy graficznej.