Student ma zdobyć wiedzę na temat systemów konstrukcyjnych oraz stosowanej terminologii. Poza tym ma rozwinąć swoją wyobraźnię dla przyszłego kształtowania przestrzeni architektonicznej.