Fakultet - Sztuki plastyczne w przestrzeni miejskiej

Temat przewodni fakultetu - analiza współczesnych tendencji kreowania sztuki w przestrzeni miejskiej. Dodatkowo w ramach prowadzonego fakultetu, w celu poszukiwania odpowiedzi na pytanie: „jak zapisywać przestrzeń?”, zostanie przeprowadzone ćwiczenie ze Studentami, polegające ożywieniu zwykłej przestrzeni, wybranej indywidualne przez studenta we wnętrzach budynku Architektury X. Założeniem ćwiczenia będzie przeprowadzenie pełnego procesu projektowego wraz z realizacją zadania w skali 1:1, jego ekspozycją oraz dokumentacją fotograficzną.

Zapisy na przedmiot Projekt Licencjacki (sem.6) do poniższych grup projektowych.
gr.1 - prow.: prof. J. Stankowski / dr hab. B. Kucharczyk-Brus
gr.2 - prow.: prof. J. Stiller / dr E. Błeszyńska
gr.3 - prow.: dr K. Rosłon / mgr M. Machulik

Wprowadzenie do zagadnień specjalistycznego projektowania wnętrz z wykorzystaniem technik plastycznych, takich jak: witraż, mozaika, sgraffito, malarstwo ścienne; uwrażliwienie na problematykę barwy we wnętrzu architektonicznym oraz środowisku architektonicznym

Wprowadzenie studentów do problematyki pracy licencjackiej - projektu o najwyższym stopniu złożenia w całym toku studiów I stopnia, pod względem zarówno funkcjonalno-przestrzennym jak i  formalno-kompozycyjnym. Zakres działań: ustalenie tematu pracy, wybór obiektu, inwentaryzacja, opis techniczny, opracowanie programu funkcjonalnego, schematy funkcjonalne, moodboard.

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności projektowania obiektu architektonicznego, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni przestrzennej studiujących oraz zapoznanie ich na przykładzie niewielkiego, prostego obiektu z przebiegiem i złożonością procesu projektowania architektonicznego.

Celem przedmiotu jest przygotowanie przyszłego architekta wnętrz do współpracy z projektantami branż instalacyjnych oraz pokazanie podstawowych zasad wyboru, doboru, lokalizacji i sąsiedztwa wewnętrznych instalacji w budynku.