Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności projektowania obiektu architektonicznego, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni przestrzennej studiujących oraz zapoznanie ich na przykładzie niewielkiego, prostego obiektu z przebiegiem i złożonością procesu projektowania architektonicznego.

Celem przedmiotu jest przygotowanie przyszłego architekta wnętrz do współpracy z projektantami branż instalacyjnych oraz pokazanie podstawowych zasad wyboru, doboru, lokalizacji i sąsiedztwa wewnętrznych instalacji w budynku.