II/2 (st. niestacjonarne)

Wykład do wyboru. Zajęcia wykładowo-seminaryjne poruszające problemy szeroko pojętej kultury i sztuki. Na kanwie tego rozważane są różne sposoby wypowiadania własnych poglądów, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Wypowiedzi te poddawane są ocenie poprawności logicznej, stylistycznej i językowej. Na ich podstawie wskazywane są praktyczne zastosowania retoryki w dziedzinie architektury.

Materiały wejściowe do przedmiotu (podkłady)