Problematyka poruszana w cyklu wykładów prezentuje szerokie, interdyscyplinarne podejście do zagadnień ergonomii. Stąd też, oprócz podstawowych tematów przynależnych ergonomii, takich jak wymiary ciała ludzkiego i związane z tym dopasowanie architektury budynku, mebli i urządzeń, poruszane będą problemy z dziedziny psychologii środowiskowej, związane zpotrzebami i zachowaniami człowieka w środowisku zbudowanym. Wiedza teoretyczna zostanie praktycznie wykorzystana w trakcie ćwiczeń, łączących problematykę ergonomii z badaniami jakościowymi na przykładzie miejsc zamieszkania studentów.