RAr-2- MAŁA USŁUGA

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta: wiedzy na temat zasad kształtowania i doboru elementów nośnych budynków, zasad wynikających ze zróżnicowanego sposobu przenoszenia obciążeń przez poszczególne części konstrukcji budynku oraz zasad rządzących wpływem rodzaju materiału na kształtowanie elementów nośnych, ponadto uzyskanie umiejętności kształtowania elementów budynku zgodnie z rodzajem działających na nie obciążeń.

Cykl wykładów obejmujący podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień komunikacyjnych związanych z projektowaniem urbanistycznym i planowaniem miast ,przekazany w kontekście założeń koncepcji miasta zwartego i tzw. „zrównoważonej urbanistyki”

Cele: Przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej zagadnień komunikacyjnych związanej z projektowaniem urbanistycznym i planowaniem miast. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami, definicjami, zasadami i historycznymi aspektami rozwoju miast i rozwoju komunikacji. Omówienie historycznego rozwoju transportu miejskiego. Omówienie poszczególnych rodzajów komunikacji. Zwrócenie uwagi na znaczenie transportu miejskiego i kształtowania struktury urbanistycznej dla zrównoważonego rozwoju.