Projektowanie Wielorodzinnych Zespołów i Budynków Mieszkalnych

Projektowanie Zespołów Mieszkaniowych

Zajęcia dla studentów kierunku Architektura i Urbanistyka na sem. 5. Problematyka ćwiczeń obejmuje architekturę średniowieczną tj. romanizm i gotyk na ziemiach polskich.

Celem przedmiotu jest przygotowanie przyszłego architekta do współpracy z projektantami branż instalacyjnych oraz wpojenie podstawowych zasad wyboru, doboru, lokalizacji i sąsiedztwa wewnętrznych instalacji budynku.

Fakultet w j. angielskim.Przydatny dla kandydatów na studia w ramach programu ERASMUS na innych uczelniach europejskich. Słownictwo, zagadnienia obecne współcześnie na uczelniach i w biurach projektów. Nacisk na wybrane zagadnienia z projektowania krajobrazu.

Outline knowledge about Landscape Design. Basic preparation for co-operation with landscape designers.

Fakultet może być traktowany jako wprowadzenie do zajęć z Projektowania urbanistycznego na sem.4. Zakres wykładów nie będzie się pokrywać. Fakultet Landscape Design pozostanie w kontekście zagadnień międzynarodowych. Wykłady planowane w ramach Projektowania urbanistycznego będą traktować o istotnych uwarunkowaniach projektowania zieleni w Polsce. Dla osób zainteresowanych architekturą krajobrazu korzystne jest uczestnictwo w obu zajęciach.

Cel przedmiotu:

- poszerzenie wiedzy z zakresu ewolucji      rozwoju funkcji ścian zewnętrznych i elewacji, projektowania współczesnej      powłoki budynku, powiązania jakości elewacji z jakością funkcjonowania      wnętrz

- kształtowanie świadomości      konsekwencji podejmowanych decyzji projektowych w obrębie fasady dla      funkcjonowania budynku w aspektach technicznych, funkcjonalnych,      behawioralnych, ekonomicznych i organizacyjnych