Projektowanie Wielorodzinnych Zespołów i Budynków Mieszkalnych

Projektowanie Zespołów Mieszkaniowych

Celem przedmiotu jest przekazanie wiadomości dotyczących związków między psychiką człowieka a środowiskiem życia, zarówno naturalnym jak i zbudowanym oraz możliwość wykorzystania tej wiedzy w projektowaniu.


Zajęcia dla studentów kierunku Architektura na sem. 5. Problematyka ćwiczeń obejmuje przekrojowo architekturę na ziemiach polskich.

Uwaga! Przy wpisywaniu się na kurs proszę wybrać odpowiednią Grupę Dziekańską.

Ładnie proszę o zapisanie się na kurs poprzez klucz:
- grupa dziekańska 1 - i1
- grupa dziekańska 2 - i2
- grupa dziekańska 3 - i3
- grupa dziekańska 4 - i4
- grupa dziekańska 5 - i5

Przedmiot w j. angielskim. Przydatny dla kandydatów na studia w ramach programu ERASMUS na innych uczelniach europejskich. Słownictwo, zagadnienia obecne współcześnie na uczelniach i w biurach projektów. Nacisk na wybrane zagadnienia z projektowania krajobrazu.

Outline knowledge about Landscape Design. Basic preparation for co-operation with landscape designers.

Przedmiot może być traktowany jako wprowadzenie do zajęć z Projektowania urbanistycznego na sem.4. Zakres wykładów nie będzie się pokrywać. Przedmiot Landscape Design pozostanie w kontekście zagadnień międzynarodowych. Wykłady planowane w ramach Projektowania urbanistycznego będą traktować o istotnych uwarunkowaniach projektowania zieleni w Polsce. Dla osób zainteresowanych architekturą krajobrazu korzystne jest uczestnictwo w obu zajęciach.

Cel przedmiotu:

- poszerzenie wiedzy z zakresu ewolucji      rozwoju funkcji ścian zewnętrznych i elewacji, projektowania współczesnej      powłoki budynku, powiązania jakości elewacji z jakością funkcjonowania      wnętrz

- kształtowanie świadomości      konsekwencji podejmowanych decyzji projektowych w obrębie fasady dla      funkcjonowania budynku w aspektach technicznych, funkcjonalnych,      behawioralnych, ekonomicznych i organizacyjnych

Celem przedmiotu jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu wykorzystania szkła we współczesnej architekturze. Cykl prowadzonych wykładów obejmuje zarówno zagadnienia dotyczące wykorzystania szkła jako materii budowlanej, jak i jego roli w architektonicznym kształtowaniu budowli. Problematyka ta omawiana jest na przykładach najnowszych światowych i krajowych realizacji.