Student, rozwija (pozyskiwaną w trakcie zajęć na II sem.) wiedzę w zakresie stosowania zasad i parametrów ergonomicznych w procesie projektowania architektonicznego, na przykładzie wnętrz użyteczności publicznej. Dodatkowo nabywa umiejętność tworzenia i stosowania list kontrolnych. Istotnym elementem zajęć jest pogłębianie zdolności pracy w grupie.

Aplikacja 3ds Max Design 2011/2012 – szczegółowe omówienie technik modelowania i tworzenia realistycznych scen 3D (oświetlenie, rendering, animacja).