Założenia przedmiotu:
-zdobycie umiejętności metodycznego podejścia do procesu projektowania detalu architektonicznego,
-zdobycie umiejętności kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia w tworzeniu struktur przestrzennych i detalu architektonicznego
-zdobycie umiejętności stosowania interpretacji systemów konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych w kształtowaniu detalu architektonicznego
-zdobycie umiejętności pracy zespołowej i organizacji pracy w grupie

Klucz dostępu do kursu służy automatycznemu przypisaniu do grupy, dlatego każda grupa ma inny.
Proszę wpisać "e" plus numer grupy, czyli dla grupy pierwszej "e1" itd. do "e3"