Zajęcia fakultatywne

Wykłady fakultatywne dla studentów III roku na kierunku Architektura Wnętrz.

Problematyka przedmiotu dotyczy kształtowania przestrzennego środowiska zabudowanego w kontekście zrównoważenia potrzeb człowieka i otoczenia.