Kurs dla kierunku Architektura Wnętrz, ss.II, sem. 2.