Studia II stopnia, niestacjonarne-zaoczne

Celem przedmiotu jest zgłębienie problematyki urbanistycznego i architektonicznego kształtowania przestrzeni sportowych i rekreacyjnych. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez cykl wykładów uzupełnionych zajęciami o charakterze seminaryjnym i warsztatowym (panele dyskusyjne, praca w grupie).