Studenckie Koło Naukowe LAB 60+ działa na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej pod patronatem Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) od 2016 roku.
Celem działalności koła jest:

- zainteresowanie studentów tematyką projektowania dla osób starszych poprzez udział w projektach, warsztatach związanych z tym tematem,
- możliwość współpracy z instytucjami zewnętrznymi, stowarzyszeniami z uwagi na społeczną aktualność tematyki,
- możliwości rozwoju i wzrostu kompetencji studentów w pokrewnych obszarach wiedzy (socjologia, wykorzystanie nowoczesnych technologii)

Koło Naukowe