Celem projektu jest opracowanie koncepcji rewitalizacji obszaru zabytkowej wsi na terenie Łużyc (Wigancice-Visnova), która w wyniku wydobywczej działalności Kopalni Turów została całkowicie wysiedlona i wyburzona w latach 90. XX wieku.  Projekt obejmuje inwentaryzację obszarową i modelowanie (fotogrametria 3D), badania konserwatorskie, architektoniczne i urbanistyczne, opracowanie wniosków i wytycznych projektowych oraz przygotowane koncepcji urbanistycznej.Celem projektu jest opracowanie strategii rewitalizacji fragmentu śródmieścia Gliwic – ulicy Plebańskiej.
Projekt ma za zadanie stworzenie prototypu nowego, interdyscyplinarnego podejścia do kwestii rewitalizacji przed podjęciem tematu przez władze miejskie.
Projekt realizowany będzie z naciskiem na rozwinięcie umiejętności tzw. miękkich – kooperacji, pracy w zespole i umiejętności zarządzania czasem. Planuje się zorganizowanie laboratorium – studia projektowego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w pomieszczeniach Studenckiego Koła Naukowego LAB 60+, którego członkowie będą tworzyli zespół. Przeprowadzone zostaną wizje lokalne w centrum Gliwic i po wstępnym zidentyfikowaniu głównych problemów dzielnicy - rynku wraz z otaczającymi ulicami i samej ulicy Plebańskiej studenci podzielą się według kompetencji i preferencji na podzespoły odpowiadające za jakość przestrzeni publicznych, przekształcenia ulicy, społeczne aspekty rewitalizacji oraz marketing – w celu poprawy jej wizerunku zarówno wśród mieszkańców, jak i odwiedzających ją gości.

PBL Ścieżka adaptacyjna  - projekt toru treningowego z przeszkodami dla osób niewidomych i słabowidzących

PBL - Kształtowanie środowiska terapeutycznego dla osoby starszej w Leonardolab w czasie epidemii.

PBL Dostępny design – badania jakościowe dedykowane meblom miejskim i elementom małej architektury