Studia doktoranckie

Sprzężenia zwrotne w układach biologicznych i biomedycznych

Modelowanie matematyczne w biologii i medycynie

Sterowniki przemysłowe, studia S3

Modelowanie i analiza obiektów dynamicznych

Dynamika i sterowanie napędów

Seminarium doktoranckie - TS
Metody przetwarzania danych eksperymentalnych
Seminarium doktoranckie - EB