PBL (Problem Based Learning) - projekty interdyscyplinarne

Projekt PBL grupa nr 1

Projekt PBL grupa nr 2

Projekt PBL grupa nr 3

Projekt PBL grupa nr 4

Tytuł projektu: Projekt i oprogramowanie systemu sterowania nadrzędnego oraz wizualizacji rzeczywistej oczyszczalni ścieków;

Projekt PBL grupa nr 5