(sem. 1) Biologiczne Podstawy Technologii Procesowej