(sem. 3) Integracja Rozproszonych Systemów Automatyki i Informatyki