(sem. 3) Przetwarzanie Informacji w Obiektach Autonomicznych