Koło Młodych Informatyków przeznaczone jest dla wybitnie uzdolnionych informatycznie licealistów i studentów młodszych lat
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Interaktywnej

Studenckie Koło Naukowe Przemysłowych Zastosowań Informatyki

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Programowania i Inżynierii Językowej
Studenckie Koło Naukowe Linuksa i Wolnego Oprogramowania
Studenckie koło naukowe technologii mobilnych