Programowanie Komputerów

Przedmiot prowadzony jest na pierwszym semestrze w ramach niestacjonarnych studiów inżynierskich (zaocznych).