Podkategoria grupująca indywidualne kursy doktorantów, stworzone dla celów szkolenia