Inżynieria programowania dla kierunku Teleinformatyka. Obejmuje zintegrowany materiał IO (3 laboratoria) i projekt (UML)

Sieci Komputerowe Teleinformatyka  -  Egzamin, zaliczenia