Pozycyjne systemy liczbowe (reprezentacja liczb w systemie o podstawie p, zasady realizacji podstawowych operacji arytmetycznych, ekonomika wyboru podstawy, konwersja liczb, uzupełnienia liczb i działania z ich wykorzystaniem, liczby ze znakiem). Formaty słów liczbowych w systemach cyfrowych i ich standaryzacja. Arytmetyka stałoprzecinkowa liczb dwójkowych i dziesiętnych. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa.