Przedmiot ma na celu przedstawienie właściwości funkcjonalnych, dynamicznych i statycznych cyfrowych układów scalonych oraz zasad ich stosowania w konstrukcji urządzeń cyfrowych. Należy do podstawowych przedmiotów na kierunku Informatyka.