Kurs Inżynierii Oprogramowania dla semestrów 4 i 5 studiów dziennych [SSI] w kształcie tematycznym obowiązującym od roku 2009.