DICS, SIP, PSR - wariant (INF sem. VI SSI)
Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień komputerowych systemów rozproszonych w kontekście systemów informatyki przemysłowej oraz naświetlenie problemów teoretycznych i praktycznych, z jakimi można się w tym procesie zetknąć. Główny nacisk położony jest na zagadnienia komunikacji.
Wykład ułatwi przyszłemu inżynierowi projektowanie systemów oraz ich konfiguracji i oprogramowania.

Hasło do kursu jest uzależnione od nazwy grupy wynikającej z planu zajęć i terminu realizacji ćwiczenia (pisanej małymi literami) oraz numeru podsekcji laboratoryjnej (NIE sekcji dziekańskiej). Sekcje dziekańskie nieparzyste to sekcje laboratoryjne s1-s4. Sekcje dziekańskie parzyste to sekcje laboratoryjne s5-s8.