Projekt programistyczny - przedmiot obiązkowy dla specjalności GKiO