Tematyka

 • Główne składowe

 • Temat 1

  Grafika Komputerowa - Projekt [SSI]
 • Podział na sekcje (sem. letni 2017/2018)

  GKiO1 (Poniedziałek 8:15) :

  • sekcja 1 - Magdalena Pawlyta
  • sekcja 2 - Magdalena Pawlyta

  GKiO2  (Wtorek 12:00)

  • sekcja 1 - Ewa Lach
  • sekcja 2 - Ewa Lach

  GKiO3 (Czwartek 16:00)

  • sekcja 1 - Przemysław Skurowski
  • sekcja 2 - Kamil Wereszczyński

  Dodatkowa sekcja (GKiO1/GKiO2)

  •  Michał Staniszewski

  • Informacje dla sekcji GKiO1 [MP]

    Terminy odbioru kolejnych etapów projektu:

   12.03 - (LabDE godzina 8:15) Oddanie dokumentu projektowego. 
   14.05 - (LabDE godzina 8:15) Prezentacja wersji beta i raportu. 
   18.06 - (LabDE godzina 8:15) Zdawanie wersji finalnej projektu ,dokumentacji.

   Każdy etap projektu musi być zdany osobiście u prowadzącego, oraz umieszczony maksymalnie dzień przed zdaniem (do godziny 22:00) na platformie. 

   --------------------
   W ciągu semestru można konsultować tworzenie projektu w terminie konsultacji (środy 10:00-11:30 lub 13:30-16:00) lub innym terminie ustalonym mailowo.

  • Informacje dla sekcji GKiO2 (Wtorek 12:00)


   Terminy odbioru kolejnych etapów projektu:

   27.03.2018 - Oddanie dokumentu projektowego.
   15.05.2018 - Prezentacja wersji beta i raportu.
   19.06.2018 - Zdawanie wersji finalnej projektu.

   (brana jest pod uwagę data umieszczenia dokumentów na platformie).

   Każdy etap projektu musi być zdany osobiście u prowadzącego.

   --------------------

   W ciągu całego semestru można konsultować tworzone oprogramowanie w terminie konsultacji lub dowolnie innym ustalonym za pomocą maila z prowadzącym.