Wprowadzanie tekstu przez osoby niepełnosprawne

Cel:
Celem projektu jest opracowywanie nowych metod wprowadzania tekstu wykorzystujących sensory urządzeń mobilnych oraz różne zewnętrzne kontrolery. 


Wykonano:

 • Opracowanie mobilnej wirtualnej klawiatury Braille'a opartej o dotyk wielopunktowy (praca inżynierska)
 • Opracowanie mobilnej wirtualnej klawiatury Braille'a opartej o gesty (praca inżynierska)
 • Wprowadzanie tekstu metodą 8pen (praca magisterska)
 • Sterowanie aplikacjami komputerowymi z użyciem gestów stopą (praca magisterska)
 • Predykcja wyrazów w wirtualnych klawiaturach brajlowskich (praca magisterska)
 • Wprowadzanie tekstu ruchami głowy (praca magisterska)
 • Wprowadzanie tekstu z wykorzystaniem trójwymiarowej klawiatury wirtualnej (praca magisterska)
 • Analiza metod wprowadzania tekstu w przestrzeni 3D z użyciem kontrolera Myo dla osób niewidomych (praca magisterska)
 • Sterowanie klawiaturą wirtualna z uzyciem kontrolera Leap Motion (praca magisterska)
 • Analiza dostępności wirtualnych klawiatur smartfonu dla osób niepełnosprawnych wzrokowo (praca magisterska)
 • Analiza możliwości wykorzystania urządzenia MindWave do obsługi wirtualnej klawiatury (praca magisterska)
 • Ciagłe wprowadzanie tekstu w kodzie Brajla z wykorzystaniem ekranu dotykowego (praca magisterska)


W trakcie realizacji:

 • Analiza metod wprowadzania tekstu z jednoczesnym wykorzystaniem ekranu dotykowego i sensorów wbudowanych w smartfon (praca magisterska)
 • Symulowanie dotyku 3D z użyciem kontrolera Myo na potrzeby wprowadzania tekstu (praca magisterska)
 • Badanie możliwości zrównoleglenia metod wprowadzania tekstu kodem Morse'a i Braille'a.


Do zrobienia (poszukiwani chętni do prac):

 • testowanie różnych metod wprowadzania tekstu
 • opracowywanie nowych sposobów wprowadzania tekstu, w szczególności z użyciem nietypowych kontrolerów.


Publikacje:

 • Dobosz, K., Buchczyk, K.: One-Handed Braille in the Air. In International Conference on Computers Helping People with Special Needs, AISC vol. 659, pp. 322-325 (2018).
 • Dobosz, K., Surowiec, M.: Parallel Braille on Smartphones for Deaf-Blind People. In International Conference on Computers Helping People with Special Needs, LNCS vol. 10897, pp. 326-332 (2018).
 • Dobosz, K., Depta, T.: Continuous Writing the Braille Code. In International Conference on Computers Helping People with Special Needs, LNCS vol. 10897, pp. 343-350 (2018).
 • Dobosz K., Szuścik M.: OneHandBraille: An Alternative Virtual Keyboard for Blind People. In: Man-Machine Interactions 5. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 659, pp. 62-71 (2017) 
 • Dobosz K., Mazgaj M.: Typing Braille Code in the Air with the Leap Motion Controller. In: Man-Machine Interactions 5. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 659, pp. 43-51 (2017) 
 • Dobosz K., Stawski K.: Touchless Virtual Keyboard Controlled by Eye Blinking and EEG Signals. In: Man-Machine Interactions 5. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 659, pp. 52-61 (2017) 

Ostatnia modyfikacja: środa, 6 marca 2019, 10:57