Praktyki studenckie (zasady zaliczenia praktyk studenckich, dokumenty)

Praktyki studenckie

Kliknij link http://platforma.polsl.pl/rau2/course/view.php?id=821, aby otworzyć zasób.