Rejestracja

  • Rejestracja kont dostępowych nowych użytkowników przeprowadzana jest przez pierwsze 3 tygodnie na początku każdego semestru dydaktycznego.
  • Rejestracja konta użytkownika możliwa jest tylko za pomocą konta pocztowego w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl
  • Dokonując rejestracji konta, użytkownik potwierdza jednocześnie zapoznanie się i akceptację Regulaminu Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej oraz polityki prywatności.
  • Formularz rejestracyjny
Last modified: Friday, 15 September 2017, 11:15 PM