Kurs dotyczy podstaw dyfuzyjnego ruchu masy.
W jego ramach omówione zostaną również podstawy projektowania wymienników masy.


Podstawy matematyki stosowanej w zastosowaniach Inżynierii Chemicznej

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom elementarnych zagadnień związanych z automatyczną regulacją obiektów technologicznych. Omawia się sposoby opisu obiektów dla potrzeb automatyki, podstawowe struktury i algorytmy regulacji. Dodatkowo, przedstawia się podstawowe zagadnienia związane z miernictwem wielkości nieelektrycznych (miernictwo przemysłowe) w kontekście wykorzystania czujników pomiarowych w układach automatycznej regulacji.