Kurs dla studentów 1 semestru studiów 2 stopnia kierunek Technologia Chemiczna, specjalność Analityka

Platforma zawiera materiały pomocnicze do wykładów, ćwiczeń tablicowych i laboratoryjnych z przedmiotu Chemia Nieorganiczna na kierunku Technologia Chemiczna (studia zamiejscowe).

Można tutaj również znaleźć aktualności, wyniki kolokwiów i egzaminów oraz uzyskać konsultacje dydaktyczną na specjalnym forum.


Platforma zawiera materiały pomocnicze do wykładów, ćwiczeń tablicowych i laboratoryjnych z przedmiotu Chemia Ogólna na kierunku Technologia Chemiczna (studia zamiejscowe).

Można tutaj również znaleźć aktualności, wyniki kolokwiów i egzaminów oraz uzyskać konsultacje dydaktyczną na specjalnym forum.