Kurs jest przeznaczony dla studentów Wydziału Chemicznego na kierunku Chemia, uczących się na sem. II. i III. studiów I. stopnia.

Stanowi narzędzie wspomagające nauczanie przedmiotu "Chemia Nieorganiczna" prowadzonego metodą klasyczną w systemie stacjonarnym. 

Kurz przeznaczony jest dla studentów kierunku chemia. Zawiera podstawy chemii organicznej. Ułożony jest według klas związków organicznych. Główna zasada organizująca materiał dzieli się na trzy części: 1. Otrzymywanie związków z danej klasy 2. Właściwości fizykochemiczne klasy związków 3. Przykładowe reakcje związków danej klasy.

W zaprezentowanym szablonie znajdziecie Państwo podstawowe informacje odnośnie zalecanej zawartości kursu zdalnego nauczania. Zawartość tę można modyfikować w zależności od własnych potrzeb.