Zadaniem Platformy jest ułatwienie pracownikom Wydziału prowadzenia zajęć dydaktycznych. Platforma pozwala na prezentację treści dydaktycznych w nowy, atrakcyjny sposób umożliwiający dotarcie do szerokiej grupy słuchaczy. Zastosowane mechanizmy pozwalają na kontrolę dostępu do prezentowanych materiałów. Możliwości tego narzędzia mogą zostać wykorzystane dla:

  • wspomagania "klasycznych" form prowadzenia zajęć (wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, udzielanie konsultacji),
  • tworzenia wirtualnych kursów poświęconych wybranym zagadnieniom z możliwością kontroli i weryfikacji postępów nauczania,
  • wymiany poglądów w obrębie forum dyskusyjnego.

Tworzenie kursów w swojej podstawowej postaci nie wymaga specjalistycznej wiedzy z dziedziny informatyki, co jest niewątpliwą zaletą tej formy nauczania.

Last modified: wtorek, 28 sierpnia 2012, 9:16