Aby uzyskać możliwość do korzystania z zasobów serwera należy na wstępie założyć konto. Wymagane jest podanie prawdziwych danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej (umożliwia to późniejszą autoryzację dostępu).

Ze względów bezpieczeństwa samodzielne zakładanie kont możliwe jest tylko przez pierwszy miesiąc trwania semestru. Po tym terminie konta będą zakładane indywidualnie, przez administratora Platformy Wydziałowej.

Posiadanie indywidualnego konta na Platformie pozwala na korzystanie z wybranych zasobów serwera. Osoby (pracownicy Wydziału Chemicznego) zainteresowane tworzeniem własnych kursów proszone są o uprzednie zgłoszenie tego faktu w celu nadania odpowiednich uprawnień - tel. 2371913.

Szczególnie ułatwiony start będą miały te osoby, które do tej pory wykorzystywały w procesie dydaktycznym strony WWW, np. do udostępniania materiałów w postaci plików formatu PDF, DOC, PPT.

Last modified: wtorek, 28 sierpnia 2012, 9:16