Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie "O złoty indeks Politechniki Śląskiej".
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W przypadku gdy uczestnik nie ma ukończonych 16 lat, zgodę musi wyrazić rodzic (opiekun prawny).
 5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć wyłącznie pracownicy Politechniki Śląskiej upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; zgodnie z Regulaminem informacja o zostaniu laureatem Konkursu zostanie przekazana Szkole, do której uczęszcza laureat.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez trzy lata od ogłoszenia wyników Konkursu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w Konkursie "O złoty indeks Politechniki Śląskiej".
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 8 listopada 2018, 11:31