Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, 
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl, 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej i uczestnictwa w organizowanych i prowadzonych przez Politechnikę Śląską "Złotych warsztatach",
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 
 5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć wyłącznie pracownicy Politechniki Śląskiej upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie, 
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa,
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do realizacji warsztatów, 
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej,
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 8 listopada 2018, 14:27