Oświadczenie uczestnika dot. rejestracji na Platformie Zdalnej Edukacji

Oświadczam, że jestem świadomy, że rejestracja na warsztaty poprzez utworzenie konta na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym i profilu użytkownika."*

*Jeżeli nie masz ukończonych 16 lat, konto w Twoim imieniu musi utworzyć opiekun prawny (rodzic). 

Ostatnia modyfikacja: środa, 31 października 2018, 08:31