Numerical methods

Basic programming course.

Systemy operacyjne UNIX i LINUX

Wprowadzenie do telekomunikacji

Metody numeryczne w technice

Metody numeryczne - elektrotechnika

II semestr kursu Informatyka

Informatyka I